Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek  HIFIKLUB
Předseda Jiří Pertl, e-mail: hifichrudim@seznam.czObrazek
Obrazek                                         
Hifiklub Chrudim sdružuje především přátele elektroniky, kvalitního zvuku a obrazu. V současné době má klub 8 stálých členů, schůzky se konají vždy první středu v každém měsíci (od 18 hodin v zimním období nebo od 19 hodin v období letního času) v klubovně Hifiklubu v budově AVZO Chrudim.

silvestr2016.jpg

S Hifiklubem rovněž spolupracují a podporují ho firmy FONA Chrudim a KAISER DATA Chrudim.

Členové klubu mají možnost především:

  • účastnit se interních odborných přednášek, seminářů a diskusí na téma zvuk a obraz
  • vyměňovat si vzájemně poznatky a zkušenosti v této oblasti
  • využívat technického zázemí klubu pro tvůrčí i soukromou potřebu (foto, kamera, video, scanner, pálička CD atd.)
  • využívat za zvýhodněných podmínek profesionálních služeb firmy FONA
  • přístupu do rozsáhlého archivu technické literatury a časopisů na téma obraz a zvuk
  • přístupu ke klubové fonotéce převážně na CD nosičích
  • přístupu ke klubové videotéce na DVD a VHS nosičích
  • zapůjčení vybrané techniky i pro domácí použití

 Odkazy na další vnitřní klubové stránky:

V rámci pravidelných schůzek (každou první středu v měsíci od 18 hodin) probíhá obvykle poslech a případně i projekce hudby nebo videosnímků, odborné besedy a ukázky, půjčování časopisů a techniky atd.

Z historie Hifiklubu:

Historie Hifiklubu Chrudim se datuje od 1.9.1977, na podzim roku 2012 jsme tedy oslavili již  35. výročí činnosti klubu. V počátcích se činnost zaměřovala na konstrukční činnost kvalitních HIFI audio zařízení a současně na ozvučování různých společenských a sportovních akcí a na místním vysílání rozhlasu po drátě. Tato činnost se pak postupně u většiny tehdejších členů přelévala spíše do sféry tvorby audiovizuálních pořadů. V tomto oboru činnosti si dlouho držel náš klub přední místo na úrovni celé republiky a na celorepublikových soutěžích (festivaly audiovizuální tvorby – FAT) se umisťoval tradičně v jednotlivých kategoriích na první nebo alespoň vždy na jedné z předních pozic. Klub v té době navázal rovněž úzkou spolupráci s Domem dětí a mládeže v Chrudimi a někteří členové klubu zde pracovali jako externí lektoři v zájmových kroužcích elektrotechniky a na tématických letních táborech. Ve druhé polovině 80.let k nám začala pronikat počítačová technika, náš klub zachytil tento trend a začal se této technice intenzivně věnovat. Koncem 80. a začátkem 90.let zůstala v klubu z původních cca 400 členů pouze hrstka skalních nadšenců a činnost klubu se pak opět začala přelévat spíše do sféry práce s obrazem a zvukem a na této platformě zůstala až do dnešní doby.