Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znak KKKYNOLOGICKÝ KLUB
Email: zko-chrudim@seznam.cz , kontakty na Výbor klubu
Předseda - Rostislav Šťastný, telefon: 739 102 160 nebo 603 440 713, e-mail:
stastny.rostislav@seznam.cz  

Přejdi na informace o Psí akademiiAktuální informace z dění klubu a pozvánky na akce:

 • Nové stránky KK, upravené dle vašich požadavků, byly zkušebně zprovozněny na přechodné adrese zde. Připomínky a náměty na úpravy směrujte na Admina.
 • Do portfolia našeho klubu jsme zařadili provádění OVVR (ověření vlohových vlastností retrívrů) pod vedením Báry Štěpánkové, což je podmínkou pro jejich uchovnění.
 • V neděli 1.2. na cvičišti začala "Psí akademie"
 • Klubová trika a mikiny si objednávejte u předsedy Rosti Šťastného - DO KONCE ÚNORA !!!
 • Dne 28.2.2008 se bude konat tradiční klubová akce "Vítězný únor" s vyhodnocením činnosti za rok 2008 - členové pošlete prosím své výsledky za rok 2008 pro vyhodnocení !!!

 Přejdi na fotogalerie   Přejdi na inzerci  Přejdi na diskusní fórum


O kynologickém klubu:
   Kynologický klub Chrudim, registrovaný pod číslem 218 u Českého kynologického svazu, sdružuje přátele zájmové a sportovní kynologické činnosti - chovatelství a sportovního výcviku ve smyslu stanov ČKS. Klub pracuje ve vlastních prostorách na cvičišti u Ploché dráhy v Chrudimi. Hlavním výcvikovým dnem je neděle od 8:00 hodin (od 9:00 hodin v době zimního času), jiné dny v týdnu se cvičí dle dohody s výcvikáři a figuranty. Klub sdružuje členy nejen z Chrudimi, ale i  z blízkého či vzdálenějšího okolí v rámci Pardubického kraje.
Příjem nových členů klubu se provádí vždy každou první neděli v měsíci od 8:00 hodin, jinak pouze po předchozí dohodě. Případně se můžete přihlásit pouze do Psí akademie.

Kynologické cvičiště

Podmínky pro členství a účast na výcviku v klubu: 

 • respektování a dodržování vnitřní organizace klubu
 • dodržování provozního řádu cvičiště
 • včasné placení členských příspěvků,
 • plnění brigádnických hodin, 
 • pravidelná docházka na výcvik,
 • včasné očkování psa,
 • plnění pokynů výcvikářů,
 • úklid po svém psu, 
 • dodržování začátku výcviku 8 ÷ 8.30 hod., nedostaví-li se psovod ve stanovenou dobu na výcvik, ztrácí nárok na výcvik psa ve stanovený den. 

Odkazy na další vnitřní klubové stránky:

Plán činnosti na rok 2009:

Sportovní akce:

 • od 1.2. Psí akademie (přihláška)
 • jaro zkoušky (termín bude upřesněn)
 • 25.4. Čarodějnický pohárek (propozice) (přihláška)
 • 3. - 7.5. klub výletníků
 • 22. - 24.5. výcvikový víkend společně s pobočkou Bez hranic (propozice) (přihláška) - změna původního termínu !!!
 • 30.5. neoficiální závod AGILITY
 • 20.6. oficiální závod AGILITY
 • září zkoušky (termín bude upřesněn)
 • 17.10. MR RTW - změna původního termínu !!!
 • 18.10 klubová výstava RTW - změna původního termínu !!!


Společenské akce:

 • 28.2 .vítězný únor - vyhlášení nejlepších pracovních psů
 • 11.4. velikonoční posezení
 • 27.6. začátek prázdnin
 • 5.9. začátek školního roku
 • 7.11. dušičky
 • 12.12. výroční čl. schůze


Brigády:

 • 7.3. jarní úklid
 • dále se budou vyhlašovat brigády dle potřeby klubu

Z historie a činnosti klubu:

Kynologický klub Chrudim (dále jen KK) má již dlouholetou tradici, byl založen v roce 1951 a v období minulého režimu byl organizován pod hlavičkou tehdejšího Svazarmu. Nyní je organizován pod AVZO TSČ Chrudim a pro svou činnost využívá její pro klub vyhrazenou samostatnou budovu na Ploché dráze v Chrudimi, vybavení a příspěvky na činnost a údržbu. Členskou základnu KK, která v současné době čítá 106 členů, tvoří občané z Chrudimi a okolí i členové ze vzdálenějšího okolí v rámci Pardubického kraje (např. Holice, Pardubice, Rosice …). Jádro a výbor klubu tvoří dlouholetí a stálí příznivci kynologie, zbytek jsou občané, kteří využívají služeb a odborného vedení klubu na přechodnou dobu výcviku svých psů, po jehož ukončení často odcházejí a jsou nahrazováni novými uchazeči.

Mezi nejvýznamnější aktivity KK patří:

 • podpora a vedení výcviku psů členů KK, zahrnující i práci s mládeží a dorostem (20 členů je mladších 18 let)
 • pořádání oblastních až mezinárodních kynologických výstav a soutěží (v roce 2007 účast kynologů z Polska, Maďarska, Ruska, Německa a Slovenska)
 • pořádání výcvikových dnů pro veřejnost
 • pořádání odborných kynologických zkoušek z národního i mezinárodního zkušebního řádu IPO
 • aktivní účast na lokálních, regionálních i celostátních kynologických soutěžích, zkouškách a výstavách
 • propagace kynologie pořádáním ukázek na nejrůznějších akcích (v roce 2008 např. 30.8. na chrudimském letišti při prezentaci Armády ČR, Aeroklubu a záchranných složek)
 • série přednášek a ukázek o kynologii pro žactvo na základních školách Pardubického kraje na základě požadavku jednotlivých odborů KÚ Pardubického kraje
 • členové klubu se aktivně účastní ukázek činnosti a CANISTERAPIE v domech seniorů a LDN
 • pravidelná CANISTERAPIE v DSS ve Slatiňanech
 • ukázky činnosti na letních táborech po celém území Pardubického kraje
 • KK poskytuje své prostory (a případně napomáhá při organizaci) i pro pořádání jiných sportovních a výcvikových aktivit mimo svůj obor. V letošním roce se například v areálu KK konal Pohár MBX – „Kolo pro život – Železné hory“, pořádaný klubem MBX Chrudim a českou spořitelnou.

Kromě základní aktivity – kynologického výcviku psů občanů dosahuje KK Chrudim pravidelně významných odbornostních úspěchů. Z nejvýznamnějších úspěchů v poslední době můžeme jmenovat:

A) úspěchy na soutěžích:

 • vítěze MS-ČSR RTW – Jiřího Marka, na MS RTW dle IPO v Rakousku získal krásné 6. místo
 • Petr Dvořák obsadil 5.místo v kategorii DTM 1 v Dogtrekkingu na MČR

B) úspěchy na výstavách:

 • Iveta Kučerová získala 1.místo na národní a mezinárodní výstavě se psem plemene Bostonský teriér
 • Erika Fiantová, chovatelka Českých strakatých psů, získala na výstavách v ČR a SR na 50 ocenění
 • Evžen Pohner (zakládající člen odb.disc. Agiliti při KK) dosáhl velmi dobrých výsledků na mezinárodních výstavách a soutěžích se psy IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER.

C) chovatelské úspěchy:

 • Milan Nosek se stal odborným poradcem chovů ČKS
 • Oldřich Cach je předsedou RTW klubu ČR